Analyse: Bij de verdediging tegen het oorlogs geweld van het agressieve westerse machtsblok, zijn burgers, mensenrechten en democratische verworvenheden het slachtoffer

Israel en de Verenigde staten hebben elk sinds hun geweldadige overname van andermans grondgebied en de verklaring van de respectivelijke staten, onafgebroken oorlogen gevoerd met de autochtone bevolking binnen hun verklaarde grenzen en andere volkeren buiten deze grenzen. De historische keuzemoment voor de Verenigde Staten was de beslissing in 1890 om de voormalige Spaanse  kolonies, Haway, Haiti, Cuba, Porto Rico en Nuam, militair te bezetten. Door interventies en staatsgrepen in alle landen waarmee het geen officieel militair bondgenootshap heeft gesloten, heeft ze vervolgens een bijna wereld omvattend imperium van bondgenoot- en vazal-staten opgebouwd.

Met Militaire middelen en High Tech intelligence  heeft ze elke concurerende staat of beweging vernietigd en haar machtspositie voor een lange tijd weten te consolideren. Deze kostbare operatie was alleen maar mogelijk door het ongegeneerd drukken van triljarden dollars, zonder dat daar iets kapitaal krachtigs tegenover stond.  Je zou kunnen zeggen dat het machts-imperium de financiele tegenwaarde is van deze enorme hoeveelheid gegenereerd papiergeld.

Landen en groepen die nog niet onderworpen zijn als puppet- of vazalstaat, voelen als geen ander het bedreigende van deze idiote machtsconcentratie. Ze weten, dat het imperium volledig in elkaar zou storten, op het moment dat het zijn militaire en intelligence overwicht verliest. Ze weten ook dat het imperiale machtsblok alles op alles blijft zetten om alle evt concurentie te vernietigen.

De oorlog van de VS, Israel, Nato Staten en de Golfstaten-elite tegen onafhankelijke staten in het midden Oosten en Noord Afrika, is slechts de moorddadige opmars naar de vernietiging of onderwerping van Libanon, Iran, Rusland, Korea en uiteindelijk ook China.  Dat hoeven ze niet zelf te bedenken - het staat uitvoerig beschreven in officiele regeringsdocumenten en de rapporten van met name Neo-conservatieve adviesgroepen. (In Latijns America is er een vergelijkbare dreiging richting Cuba, Venezuela, Nicaragua en Equador, na de omverwerping van de regeringen in Argentinie, Uraquai en Brazilie)

Rusland, Libanon en Iran hebben besloten om niet machteloos af te wachten, maar te verhinderen dat ze de volgende slachtoffer worden, door de verdediging van Syrie te verstevigen. Dat is een goede keuze, waar alle bedreigde partijen voordeel van hebben. 

Burgers zijn in elke oorlog slachtoffer, en zullen ook niet allemaal deze strategische keuze kunnen begrijpen en onderschrijven. Dat is met name ook gevolg van de grote hoeveelhheid misinformatie van Reguliere Media en NGO's, die allen afhankelijk zijn van de dollarpers.  Helaas wordt elke dissente beweging in de bedreigde landen gekaapt en misbruikt tegen de gekozen regering van dat land. Het is een rechtmatige vorm van vrijheid van meningsuiting, maar wanneer de dissidente groepen ineens bewapend blijken te zijn en willekeurig massaal slachtoffers maken, heeft het vrij weinig nog met  mensenrechten en democratische principes te maken.