De Russische ambassade in Engeland wil antwoord op 14 vragen mbt de vergiftiging van vader en dochter Skrypal.

bron / vertaling van: Moscow confronts London with 14 questions on ‘fabricated’ Skripal case  -  RT 31 maart 2018

De Russische ambassade in Londen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk een lijst met 14 vragen gestuurd met het verzoek gegevens over het onderzoek naar de zenuwvergiftiging van de voormalige dubbelagent Sergei Skripal en zijn dochter te onthullen.

De vragen, hieronder volledig weergegeven, bevatten de vraag om te verduidelijken of er in het VK ooit monsters zijn ontwikkeld van het zenuwgas А-234 (ook bekend als "Novichok"). De verklaring van de ambassade noemt het incident dat de recente diplomatieke crisis startte een 'verzonnen zaak tegen Rusland'.

1. Waarom heeft Rusland het recht op consulaire toegang tot de twee Russische burgers, die op Brits grondgebied schade hebben geleden, geweigerd?

2. Welk specifiek tegengif en in welke vorm werden de slachtoffers geïnjecteerd? Hoe kwamen dergelijke tegengiffen in het bezit van Britse artsen op de plaats van het incident?

3. Op welke gronden was Frankrijk betrokken bij technische samenwerking bij het onderzoek naar het incident, waarbij Russische burgers gewond raakten?

4. Heeft het VK de OPCW (Organisatie voor het verbod op chemische wapens) op de hoogte gesteld van de betrokkenheid van Frankrijk bij het onderzoek naar het incident in Salisbury?

5. Wat heeft Frankrijk met het incident te maken, waarbij twee Russische burgers in het VK zijn betrokken?

6. Welke regels van de procedurele wetgeving van het VK staan ​​toe dat een buitenlandse staat bij een intern onderzoek wordt betrokken?

7. Welk bewijs werd aan Frankrijk overhandigd om te worden bestudeerd en om het onderzoek uit te voeren?

8. Zijn de Franse experts aanwezig geweest tijdens de bemonstering van biomateriaal van Sergei en Yulia Skripal?

9. Was de studie van biomaterialen van Sergei en Yulia Skripal uitgevoerd door de Franse experts en, zo ja, in welke specifieke laboratoria?

10. Heeft het Verenigd Koninkrijk de materialen die betrokken zijn bij het onderzoek door Frankrijk?

11. Zijn de resultaten van het Franse onderzoek voorgelegd aan het technisch secretariaat van OPCW?

12. Op basis van welke attributen werd de vermeende 'Russische oorsprong' van de stof die in Salisbury werd gebruikt, vastgesteld?

13. Heeft het VK controlemonsters van de chemische oorlogsagent, dat Britse vertegenwoordigers 'Novichok' noemen?

14. Zijn de monsters van een chemisch oorlogsmiddel van hetzelfde type als "Novichok" (in overeenstemming met de Britse terminologie) of de analogen ervan in het VK ontwikkeld?

Een soortgelijke lijst met 10 vragen werd door de Russische ambassade in Parijs naar het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd. Volgens het document wilde Moskou weten op welke gronden Frankrijk betrokken was bij het Britse onderzoek naar de Skripal-vergiftiging.

Het eiste dat Parijs onthulde wat voor soort bewijs door het VK aan Frankrijk werd overhandigd, en informeerde ook of Franse experts in het bezit waren van de monsters van het zenuwgas agent А-234 (ook bekend als "Novichok") of biomaterialen van Sergei en Yulia Skripal.

Rusland eiste ook uitleg over wat de Franse experts tot de conclusie hebben gebracht dat de stof die werd gebruikt in de Salisbury-aanval zenuwactivist-234 was en dat deze van Russische afkomst was. De laatste vraag op de lijst luidde: "Zijn de monsters van een chemische strijdgas van dit type of analogen daarvan in Frankrijk ontwikkeld en zo ja, met welk doel?"

Sergei Skripal en zijn dochter, Yulia, werden begin maart op een bank in Salisbury ontdekt, waarbij het VK beweerde dat een door de Sovjet-Unie ontworpen zenuwgas tegen hen werd gebruikt. Zonder een behoorlijk onderzoek te hebben uitgevoerd, zei Londen dat het "hoogstwaarschijnlijk" was dat Rusland verantwoordelijk was voor de aanval en trof sancties tegen het land, inclusief de uitzetting van Russische diplomaten.

Moskou heeft alle beschuldigingen ontkend, ze afgedaan als een "provocatie" en van de Britse zijde bewijs geëist. Londen weigerde echter om met Rusland aan de zaak mee te werken, heeft het consulaire personeel de toegang tot de Russische burger Yulia Skripal ontzegd en het verzoek om een ​​monster van de betreffende giftige stof te geven afgewezen.