Het departement van Clinton verbood internationale discussies over Novichock

Bron / vertaling van:   Clinton State Department Suppressed International 'Novichok' Discussions   
op moonofalabama, 31 maart 2018

Terwijl de laatste act van het 'Novichok'-drama, de bij het seizoen passende opstanding van de Skripals, plaatsvindt, komen enkele aanvullende details van de geschiedenis van' Novichok'-zenuwagenten aan het licht.

Details over 'Novichok' zenuwagenten werden gepubliceerd in een boek van Vil Mirzayanaov uit 2007, een Sovjetwetenschapper die asiel aanvroeg in de Verenigde Staten.

Na de publicatie onderdrukten de VS en het VK actief internationale discussies over het boek en de 'Novichok' chemische wapens. Documenten van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, gepubliceerd door Wikileaks, laten zien dat toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton haar diplomaten opdracht gaf om niet over Novichok te praten en de zaak op te lossen mocht het zich voordoen tijdens besprekingen over chemische wapenbeheersing.

De zogenaamde 'Novichok'-groep zenuwgas agents werd in de jaren 70 en 80 ontwikkeld door Pyotr Kirpichev en Vladimir Uglev onder een Sovjet-programma met de codenaam' Foilant '.

bigger

 

Later gaf de ontwikkelingsgroep het project door aan professor Leonid Rink voor verdere ontwikkelingen van de stoffen tot binaire stoffen waardoor ze bruikbaar zouden worden als militaire wapens. Maar de Sovjet-Unie stortte in en stopte met het betalen van haar wetenschappers. Rink produceerde stiekem een ​​kleine dosis van een van de Novichok-agentia en verkocht deze aan een Letlands maffiacontact. In 1995 werd het gif gebruikt om een ​​Russische gangster / bankier en zijn secretaresse in Moskou te doden. Rink produceerde nog een aantal doses en verkocht ze. Hun verblijfplaats is onbekend, maar dergelijke stoffen zijn vermoedelijk onstabiel en zullen waarschijnlijk hun effect verloren hebben.

Een andere wetenschapper in die laboratoria, de chemisch analist Vil Mirzayanov, was belast met het opsporen van milieu- en veiligheidslekken van de laboratoria. Hij kende het 'Foliant'-programma en de ontwikkelde' Novichok'-agenten. In het begin van de jaren negentig blies hij op de fluit, werd lastig gevallen door de staat en mocht in 1996 naar de Verenigde Staten. Daar gebruikte hij de troefkaart (pdf) en vertelde de VS wat hij wist.

In 1997 sloten de Russische Federatie en andere staten van de voormalige Sovjet-Unie zich aan bij de Chemical Weapons Convention en verwoestten ze hun voorraad chemische wapen en productiefaciliteiten. Eén productie- en testfaciliteit voor de 'Novichok'-agenten was in Nukus, Oezbekistan. In 1999 hielp de VS om die faciliteit te ontmantelen. Het heeft zeker extra kennis opgedaan over alles wat daar werd geproduceerd.

In 2008 publiceerde Mirzayanov een boek over zijn verhaal en de chemische agentia ontwikkeld onder het 'Foilant'-programma. Het boek bevatte de chemische formules van de agenten.

Tegenwoordig woont Mirzayanov in een huis van een miljoen dollar in Princeton, New Jersey.

Het boek creëerde nieuwe belangstelling voor de internationale gemeenschap van wetenschappers op het gebied van chemische wapens. Mensen die betrokken zijn bij de Chemical Weapons Convention (CWC) en de Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) waren hierin zeer geïnteresseerd. Was er echt een nieuwe 'vierde generatie' van chemische wapens die gemakkelijk gemaakt kon worden van vrij verkrijgbare industriële precursoren? Natuurlijk werden de Amerikaanse diplomaten die betrokken zijn bij de wapenbeheersingsinspanningen en in de OPCW hierover ondervraagd.

Documenten van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die door Wikileaks zijn gepubliceerd, bepalen dat de VS en het VK elke discussie over het boek hebben proberen te onderdrukken. (Hartelijk dank aan Stephen McIntyre van Climate Audit die deze communicatie heeft gevonden.)

Uit deze communicatie van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken leren we van verschillende vergaderingen in maart en april 2009, kort nadat het 'Novichok'-boek van Mirzayanov uitkwam, waar het onderwerp werd besproken. Amerikaanse diplomaten in Den Haag vroegen de CIA, de Nationale Veiligheidsraad en het ministerie van Buitenlandse Zaken om te reageren op vragen over het boek van Mirzayanov:

CWC: INQUIRIES IN DEN HAAG OVER MIRZAYANOV "STATE SECRETS" BOOK

    2. (S) Op 25 maart vroeg een Canadese afgevaardigde in een privé-gesprek aan de Amerikaanse en Britse Delreps of ze hadden gehoord van het Mirzayanov-boek 'State Secrets: An Insider's View of the Russian Chemical Weapons Program'. Canadian Rep voegde eraan toe dat Mirzayanov nu op YouTube verscheen. UK Rep erkende dat ze erover had gehoord, maar zei dat dit de eerste keer was dat ze van "novichoks" had gehoord en dacht dat de hele discussie het best overgelaten kon worden aan experts in hoofdsteden. Amerikaanse Delrep wees op een gebrek aan bekendheid met het onderwerp en gaf geen interesse in verdere discussie.

    3. (S) Op 4 maart had Delrep een ontmoeting met U.S. Rep in de OPCW Data Validation Group. Naast een routineverslag over de activiteiten van de Validation Group in de week van 2 maart, liet de Amerikaanse Rep Delrep weten dat vertegenwoordigers van verschillende landen (Finland, Nederland, VK) begonnen zijn het Mirzayanov-boek in de marge van de vergadering te bespreken. Alle deelnemers aan de discussie leken eenvoudig het niveau van bewustzijn te meten; dezelfde personen uitten ook enige twijfel over de geloofwaardigheid / nauwkeurigheid van de informatie in het boek. De Amerikaanse vertegenwoordiger van de Validation Group heeft bevestigd dat geen andere leden van de groep hebben deelgenomen aan of naar dit gesprek hebben geluisterd.

    4. (S) Del Opmerking: US Del begrijpt uit het OSD dat het Britse ministerie van Defensie met zijn tegenhangers in Nederland en Finland heeft gesproken, hen op de hoogte heeft gesteld van het gesprek en heeft elk land gevraagd zijn leden advies te verstrekken niet / niet om dit probleem in de toekomst aan te kaarten. Einde opmerking.

(De (S) geven deze alinea's aan als "Geheim".)

Op 2 maart bespraken afgevaardigden uit Finland, Nederland en het VK het boek. Daarna vroeg het Britse Ministerie van Defensie de andere regeringen om er "de mond te snoeren" over. In een vergadering van 25 maart kwam een ​​Canadese afgevaardigde met vragen over het boek. De afgevaardigde in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië speelde dom. De afgevaardigde van de VS vraagt ​​vervolgens hoe het probleem in toekomstige vergaderingen moet worden behandeld:

5. (S) Actieaanvraag: aangezien de gevolgen van dit boek voor het Verdrag inzake chemische wapens (CWC) waarschijnlijk naar voren zullen komen bij toekomstige OPCW-vergaderingen (met name technische vergaderingen zoals de aankomende Wetenschappelijke Adviesraad van 30 maart - 1 april 2009), Del vraagt ​​om advies over hoe dit probleem moet worden aangepakt als het door anderen wordt behandeld. Amerikaanse leden van de technische adviesorganen van OPCW hebben niet noodzakelijk contact met de Amerikaanse delegatie tijdens hun verblijf in Den Haag; begeleiding moet rechtstreeks aan deze personen worden verstrekt.

De gevraagde begeleiding kwam op 3 april in een bericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken:

AUSTRALIA GROUP: LEIDRAAD VOOR INFORMELE INTERESSESSIONELE VERGADERING IN LONDEN, 6-7 APRIL 2009

(De Australia Group is een informele door de VS geleide groep van 'westerse' landen die uitvoercontroles van materialen met betrekking tot massavernietigingswapens harmoniseert.)

    1. (U) Dit bericht geeft een leidraad voor de Amerikaanse delegatie op de informele intersessionele bijeenkomst van de Australia Group in Londen op 6 en 7 april 2009.

De begeleiding vermeldt vijf "doelstellingen" voor de vergadering. De vijfde is:

    - Vermijd elke inhoudelijke bespreking van het Mirazayanov-boek 'Staatsgeheimen: een insiderzicht op het Russische chemische wapenprogramma' of zogenaamde 'vierde generatie agenten'.

Verderop de details:

    7. (C) Als AG-deelnemers de kwestie van Vils Mirazayonov's boek 'Staatsgeheimen: een insider's visie op het Russische chemische wapenprogramma' ter sprake brengen, zou de Del:

    - Meld alle instanties waarin het boek is geplaatst.

    - Niet / niet starten of provoceren van gesprekken over het boek of inhoudelijk aangaan als het in een gesprek ter sprake komt.

    - Druk een gebrek aan bekendheid met het probleem uit.

    - Stilzwijgend ontmoedigen van inhoudelijke discussies door te suggereren dat het probleem 'het beste wordt overgelaten aan experts in hoofdsteden'.

    CLINTON

Het follow-up rapport van de Amerikaanse delegatie na de bijeenkomst van de Australia Group vermeldt niet 'Novichok' of het boek. Het probleem werd van de tafel af gehouden.

Het bovenstaande is niet de enige betrokkenheid van "CLINTON" in de affaire 'Novichok' en Skripal. De presidentiële campagne van Hillary Clinton betaalde het Britse bedrijf Orbis om het 'vuile dossier' over Trump en zijn vermeende connecties met Rusland te creëren. Christopher Steele, een voormalige (?) MI6-agent, en zijn voormalige (?) MI6-collega Pablo Miller schreven het dossier en beweerden dat de informatie afkomstig was uit Russische bronnen. Pablo Miller was de MI6-agent die Sergej Skripal als spion voor het Verenigd Koninkrijk had aangeworven. Miller woont in Salisbury waar Sergej Skripal woont en waar hij en zijn dochter naar verluidt zijn aangevallen met een 'Novichok' zenuwagent. Miller was een vriend van Sergej Skripal en ontmoette hem regelmatig. Het is goed mogelijk dat sommige van de slechte geruchten in het Steele-dossier afkomstig waren van Skripal of van zijn dochter Yulia. Het incident in Salsibury zou wel eens te maken kunnen hebben met het dossier of andere dubieus veronderstelde campagne problemen in de VS.

Het is intrigerend dat de VS en het VK elke discussie over 'Novichoks' en het boek proberen te bagatelliseren. Waarom deden ze dat?

Tot 2016 verzochten de wetenschappelijke adviesraad van OPCW en wetenschappers van het Britse wapenlaboratorium in Porton Down twijfels over het bestaan ​​van 'Novichoks'. We vielen hiervoor aan toen we vroegen of er 'Novichocks' bestaan. Tot eind 2016 noteerde de OPCW de stoffen en hun precursoren niet. Dit was geen onoplettendheid maar opzet. De actieve Amerikaanse pogingen om het vermelden van 'Novichoks' in de OPCW te voorkomen dateert van 2006:

    7. (C) Op basis van de in reftel verstrekte punten, heeft del rep met afgevaardigden uit het VK (Mark Matthews), Zwitserland (Ruth-vuursteen), Oostenrijk (Hans Schramml) en de Tsjechische Republiek (Jitka Brodska) de recente ziekte besproken. overwogen opmerkingen gemaakt door Wetenschappelijke Adviesraad Voorzitter Matousek aan de Western Group. Alle afgevaardigden waardeerden de verduidelijking dat de VS NGA niet ontwikkelden of bewapenen, inclusief 'Novichoks'. Ze waren het ook eens met de VS dat het een slecht idee is om een ​​discussie te hebben over het toevoegen van NGA's aan de CWC Schedules of Chemicals. Ten slotte verklaarden ze allemaal dat ze van geen enkele delegatie hadden gehoord dat ze zo'n inspanning nastreefden, en de kwestie is niet / niet opnieuw opgedoken in WEOG.

Jiri Matousek, een Tsjechische wetenschapper die de SAB leidde, kreeg te horen dat hij moest zwijgen. Een Amerikaanse diplomaat nam contact op met de Tsjechische overheid en rapporteerde later zijn succes. De kop van zijn kabel zegt: MTAG: CZECHS MUZZLE RAAD VOORZITTER VOORZITTER VOOR VOLGENDE GENERATIE AGENTEN.

We moeten nu aannemen dat deze beleden onwetendheid een gevolg was van Amerikaanse en Britse interventie om elke discussie over het probleem te ontmoedigen.

In 2016 werkte een groep Iraanse wetenschappers samen met de OPCW en synthetiseerden vijf 'Novichok'-stoffen. Het bedacht manieren om ze te detecteren. De resultaten zijn gepubliceerd en toegevoegd aan de OPCW-database.

De Britse regering insinueert dat Rusland het enige land is dat 'Novichok'-agenten kan maken en daarom de Skripals moet hebben aangevallen. Dit is duidelijk onzin. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waren nauw betrokken bij het 'Novichok'-probleem. Ze hebben zeker geprobeerd en erin geslaagd om deze stoffen opnieuw te maken. Nadat de formules van de zenuwagentschappen waren gepubliceerd door Mirzayanov, onderdrukten de VS en het VK de discussie over het probleem. De OPCW beweerde niets over hen te weten. Pas nadat Iraanse wetenschappers de agenten onafhankelijk opnieuw hadden gemaakt en hierover publiceerden, werden deze toegevoegd aan de OPCW-database.

Drie vragen komen naar voren die de Amerikaanse en Britse regering moeten beantwoorden om te antwoorden:

    Waarom hebben het Clinton State Department en de Britse regering internationale gesprekken over de 'Novichok'-agenten onderdrukt?
    Waarom probeerden ze, met succes, om de kwestie uit de wetenschappelijke adviesraad van de OPCW te houden?
    Waarom zouden de stoffen uit de OPCW-database worden gehouden totdat onafhankelijke Iraanse wetenschappers ze eindelijk opnieuw hebben gemaakt?

---

Vorige maan van Alabama rapporteert over de zaak Skripal:

    8 maart - Poisioned Brits-Russische Double-Agent heeft links naar Clinton-campagne
    12 maart - Theresa May's "45 minuten" moment
    14 maart - Zijn 'Novichok'-giffen echt? - De claims van May vallen uit elkaar
    16 maart - Het 'Novichok'-drama van de Britse regering werd geschreven door wie?
    18 maart - NHS Doctor: "Geen enkele patiënt heeft Symptomen van zenuwvergiftiging in Salisbury"
    21 maart - Russische wetenschappers leggen 'Novichok' uit - Hoog tijd dat Groot-Brittannië schoon wordt (bijgewerkt)
    29 maart - Last Act Of 'Novichok' Drama Revealed - "The Skripals 'Resurrection"

---

Kanttekening:

Er is nog een Wikileaks-document waarin Vil Mirzanayov wordt genoemd. Het bevat (punt 20) de vertaling van een rapport van december 2009 van het Russische dagblad Nezavisimaya Gazeta, eigendom van de Berezovsky Media Group, over Amerikaanse pogingen om de kleine Republiek Tatarstan van de Russische Federatie te splitsen. Met minder dan vier miljoen inwoners is Tatarstan in de Wolga-regio een nogal irrelevante deelstaat van Rusland. Maar zelfs president Obama was bij het plan betrokken en in oktober 2009 bezocht de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton de Tataarse hoofdstad Kazan. Vil Mirazayanov speelde een prominente rol in het nogal stomme spel:

    Als een bevestiging, de zogenaamde "regering van Tatarstan in ballingschap" werd in december 2008 in de Verenigde Staten gevormd. Het wordt geleid door de Amerikaanse burger Vil Mirzayanov, een Russische wetenschapper die politiek asiel verleent in de Verenigde Staten. Samen met Mirzayanov zelf omvat de vermeende regering twee Duitsers en een Turk. Deze zelfbenoemde regering deed al een beroep op de VN om de onafhankelijkheid van Tatarstan te erkennen op de manier waarop de soevereiniteit van Kosovo, Abchazië en Zuid-Ossetië was geweest.

Vil Mirzanayov ondertekende de bombastische Verklaring van Onafhankelijkheid van Tatarstan. Maar voor zover ik kan nagaan, is er niets significants voortgekomen uit het project 'Independent Tatarstan'. In 2014 gebruikten de VS en Turkije groepen jihadistische Tataren die ze hadden getraind in hun niet-succesvolle pogingen om de Krim onder controle te krijgen. Deze kwesties kunnen verband houden.

Lees de  originele onderzoeks publicatie op moonofalabama.org, voor de originele engelstalige citaten.