Veteran intelligence Professionals for Sanity dringen er bij Trump op aan om bewijs te vinden voordat hij Syrie aanvalt.

Bron / vertaling van: Trump Urged to Seek Evidence Before Attacking Syria,  
van Veteran Intelligence Professionals for Sanity, April 13, 2018
Bewerkte versie voor Consortium News

In deze memo aan het Witte Huis dringen de Veteran Intelligence Professionals for Sanity er bij president Trump op aan eerst het bewijsmateriaal te verzamelen voordat hij besluit om Syrië te treffen.

 

MEMORANDUM VOOR: de voorzitter

VAN: Veteran Intelligence Professionals voor Sanity

ONDERWERP: bewijsmateriaal vereist voor militair besluit over Syrië

Meneer de president,

Wij,  ondergetekende Veteran Intelligence Professionals voor Sanity, waaronder een aantal andere geloofwaardige experts zoals de voormalige Britse ambassadeur in Syrië  Peter Ford (van wie dit recente interview op BBC Radio Scotland), voormalige VN-wapeninspecteurs en voormalige militaire officieren bevelen u ten zeerste aan om het feitelijke bewijs van de plaats van de vermeende chemische aanval in Douma, Syrië, bekijken alvorens opdracht te geven tot enige militaire actie. VIPS heeft eerder geloofwaardig bewijsmateriaal gerapporteerd waaruit blijkt dat antiregeringskrachten in Syrië zelf toxische chemische agentia hebben geproduceerd en gebruikt.

Er zijn tegenstrijdige aanwijzingen, aangezien de video's en afbeeldingen van slachtoffers op de locaties die naar verluidt door chemische wapens werden getroffen, afkomstig waren van aan rebellen gelieerde entiteiten, bekend als de 'Douma-revolutie' en de 'Witte helmen', terwijl Russische militaire eenheden die later fysieke toegang kregen tot de vermeende locaties en personeel van de Syrische Rode Halve Maan dat in het gebied werkte, naar verluidt geen aanwijzing vonden voor een aanval met een chemisch wapen.

Trump vraagt aan Rusland om zich uit Syrie terug te trekken - dat zal niet gebeuren.

bron / vertaling van: Trump Asks Russia To Roll Over - It Won't   op moonofalabama.org, 11 april 2018

Donald Trump kan deze bad-cop/good-cop-tweets zien als een serieuze manier om met Rusland te onderhandelen.
Dat is het echter niet.

 Donald J. Trump - @realDonaldTrump - 10:57 AM UTC - 11 Apr 2018
Rusland belooft alle raketten neer te schieten die op Syrië zijn afgevuurd. Zet je schrap Rusland, want ze komen eraan, mooi en nieuw en "slim!" Je moet geen partner zijn van een met gas moordend beest, dat zijn mensen vermoordt en ervan geniet!

 Donald J. Trump - @realDonaldTrump - 11:37 AM UTC - 11 april 2018
Onze relatie met Rusland is nog erger dan ooit, en dat is inclusief de Koude Oorlog. Er is geen reden voor. Rusland heeft ons nodig om te helpen met hun economie, iets dat heel gemakkelijk te doen zou zijn, en we hebben alle naties nodig om samen te werken. Stop de wapenwedloop?

Rusland zei dat het de platforms zou vernietigen die de raketten lanceren, niet alleen de raketten zelf.
Heeft niemand het verschil aan Trump uitgelegd?

Er is reden dat de Amerikaanse betrekkingen met Rusland nu slechter zijn dan ooit en Rusland is daar niet verantwoordelijk voor.

De afschrikkende werking van een 'proof of concept' van moderne russische raketafweer systemen kan een stabilisering bewerkstellen.

Bron / vertaling van: The World War III Media Hype is Misplaced: The US-Russian Arms Competition Might Stabilize Their Standoff in Syria  op globalresearch.ca  

Andrew Korybko, 11 april 2018

Wat niet in de Alt-Media hysterie over het vermeend dreigende begin van de Derde Wereldoorlog naar voren komt, is het feit dat een eventuele Russische militaire reactie op een luchtaanval van de VS, de wereld kan tonen of de S-400s echt Washingtons raketten kunnen stoppen. Een "proof of concept" dat een risico oplevert dat geen enkele grootmacht op dit moment bereid zou zijn te wagen. De angst daarvoor zou kunnen zorgen voor een relatieve mate van stabiliteit  in de huidige impasse.

Er zijn een heleboel snel veranderende scenarios op dit moment rond de nieuwste Syrie crisis, en het is niet de bedoeling van dit artikel om ze allemaal in detail te bekijken. Daarom beveelt de auteur de lezer aan zijn eerdere analyse "The verdachte timing van de nieuwste Provocaties In Syrië" te lezen, en zijn follow-up Facebook post van vanmorgen, over waarom de op Alt-Media gebaseerde hype over een derde wereld oorlog totaal misplaatst is.

"De White Helmets voerden een valse vlag chemische aanval uit in Douma"

Bron: sana news, 11 april 2018

Het Russische Ministerie van Defensie benadrukte dat de gewapende terroristische groeperingen in Oost-Ghouta in de omgeving van Damascus onophoudelijk geprobeerd hebben provocaties te organiseren, waarbij het vermeende gebruik van giftige chemicaliën werd gebruikt om de Syrische troepen ervan te beschuldigen.

Eerste plaatsvervangend hoofd van de afdeling operationele operaties van de Russische generale staf luitenant-generaal Viktor Poznikhir merkte op dat de Syrische regering en het in Hmeimim gelegen Russische verzoeningscentrum deze plannen hadden blootgelegd en de internationale gemeenschap en de massamedia over hen hadden geïnformeerd:

Op 3 maart werd bijvoorbeeld in een ondergrondse tunnel in Hazrama-stad in Oost-Ghouta een werkplaats gevonden, waar militanten munitie hadden geladen met giftige chemische stoffen

Hoe onverantwoord is de huidige situatie in het Midden Oosten

Er wordt aan alle kanten gespeculeerd over het gevaar van een wereldoorlog, nu in de VS, GB, Frankrijk en Israel oorlogszuchtige zionisten en neo-conservatieve haviken de dienst uitmaken. Trump is, hoe vreemd het moge klinken, wat dit betreft een uitzondering, maar het vuur is hem zo na aan de schenen, dat hij wellicht weinig anders kan dan tegemoet komen aan het aandringen op een militaire interventie. Bovendien is meermaals gebleken dat de legerleiding in het Pentagon zel;fstandige actie onderneemt
 
Zelf bij een korte aarzeling, kan uit onverwachte hoek een lont in het kruitvat gestoken worden. De kans is groot dat, na de gifgas-hoaxen in Doema en Salisbury, een nieuwe valse vlag aanval het doomsday scenario in werking zet.   Zoals Eduard Popov op Fort-Russ schrijft:
Ik ben geen specialist in het Midden-Oosten, maar het lukte me om mijn oude collega, een expert in de regio, met name in Iran, te raadplegen en die werkt op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Op voorwaarde van anonimiteit zei hij dat hij mijn zorgen deelt over de mogelijk uit de hand lopende situatie en bevestigde dat de tegenstellingen tussen de grote mogendheden in Syrië zo acuut zijn dat een willekeurige vonk genoeg is om een ​​ontploffing te doen ontbranden.    Zo'n vonk kan een willekeurige botsing tussen Russische en Amerikaanse vliegtuigen zijn. Maar het is waarschijnlijker dat een directe botsing het gevolg zou zijn van instigatie door een derde partij die geïnteresseerd is in een conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland. Eerst en vooral zou dit Israël zijn. Men zou kunnen raden dat deze "derde macht" een Amerikaanse torpedojager of vliegtuig kan treffen, waarna de schuld automatisch op Rusland zou vallen. In deze situatie zou de tijd tussen het incident en de besluitvorming absoluut minimaal kunnen zijn, wat onomkeerbare gevolgen zou kunnen hebben.
 

De VN Veiligheidsraad wijst 3 resoluties af m.b.t. de 'chemische aanval' in Syrie - Rusland vraagt om terughoudendheid.

Bron: UNSC fails to pass 3 resolutions on Syria 'chem attack' as Russia calls for restraint  -  RT, 10 april 2018

De Russische afgezant bij de VN riep het Westen op om "zich te onthouden van plannen voor Syrië" die het mogelijk voorbereidt , nadat drie opeenvolgende resoluties om de vermeende recente chemische aanval nabij Damascus te onderzoeken, afgestemd werden

De laatste resolutie die afgestemd werd was een door Rusland voorgestelde  ondersteuning van een onderzoeksmissie van de Organisatie voor Verbod op Chemische Wapens (OPCW) op de plaats van de vermeende aanslag in Douma. Het ontwerp kreeg vijf stemmen voor (Rusland, China, Ethiopië, Kazachstan en Bolivia), vier stemmen tegen (de VS, het VK, Frankrijk en Polen) en zes onthoudingen, waardoor de vereiste minimumaantal stemmen voor goedkeuring niet gehaald werd.

De twee Supermachten begeven zich op de rand van de afgrond

Bron / vertaling van:  
The two superpower countries are walking on the edge of the abyss in Syria 
Elijah J Magnier 10 april 2018

Voor de eerste keer sinds zijn ambtsaanvaarding heeft de Amerikaanse president Donald Trump een duidelijke dreiging gelanceerd in de richting van zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin, die zei "hij zal een prijs betalen". Deze dreiging houdt verband met de bewering dat het Syrische leger een chemische aanval had ingezet tegen de stad Duma, in het oosten van Ghouta, het laatste bolwerk van de proxies van Saudi-Arabië dicht bij Damascus.

Trump denkt er misschien over de posities van het Syrische leger te bombarderen die verspreid zijn over de Syrische geografie, of misschien zelfs het paleis van de Al-Muhajereen president in Damascus - natuurlijk, zonder te zeggen wanneer en waar zijn leger zal toeslaan.

Aan de andere kant zegt Rusland dat het niet stil zal staan ​​en zal reageren op elke dreiging tegen zijn soldaten. Inderdaad, Russische officieren worden ingezet in elke Syrische eenheid op de grond en in het commando- en controlehoofdkwartier in de Levant, en coördineren en nemen deel aan aanvallen tegen jihadisten sinds september 2015. Het is daarom vrijwel zeker dat elke directe aanval op het Syrische leger zal plaatsvinden. Russische slachtoffers veroorzaken.

Een dergelijke oorlogsdaad kan een Russische reactie uitlokken van president Poetin die zeker niet zwak wil staan ​​tegenover Russische politici, het Russische leger en tegenover zijn eigen volk. Rusland is net teruggekeerd naar de internationale arena, niet alleen als een land dat over nucleaire wapens beschikt, maar ook als een land dat probeert een wereldbalans te creëren en een einde te maken aan de eenzijdige heerschappij die Washington sinds de Perestroika in 1991 genoot

Maar hoe zou de VS kunnen profiteren van militaire actie in Syrië?

De 'Rusland - Novichock' Hystery bewijst dat politicy en de media hun les uit de illegale aanval op Irak in 2003 niet geleerd hebben.

vertaling van "Russia ‘Novichok’ Hysteria Proves Politicians and Media Haven’t Learned the Lessons of Iraq" 
op 21stcenturywire.com, 31 maart 2018 - Patrick Henningsen

De huidige staat van anti-Rusland hysterie doet denken aan eerdere donkere hoofdstukken uit de AmerikaanseDonald Trump en Theresa May tijdens een NAVO-top in Brussel. geschiedenis, waaronder de aanloop naar de oorlog in Irak van de vroege jaren 2000 en McCarthyism van de jaren 1950.

Patrick Henningsen, 21st Century Wire

Als er iets af te leiden is uit de huidige atmosfeer van anti-Russische hysterie in het Westen, dan is het dat de door de VS geleide aanhoudende propagandacampagne zijn vruchten begint af te werpen. Het zijn niet alleen de hopeloze politieke klassen en media-misbaksels die geloven dat Rusland onze progressieve democratische utopie hackt, beinvloedt en vergiftigt. Met velen die hun politieke carrière hier nu op baseren, kan blijken dat het te laat is om terug te keren.

Zoals het in 2003 met Irak was, hebben deze dubieuze publieke figuren een zekere mate van publieke steun voor hun beleid nodig, en helaas geloven veel mensen in de grote Russische samenzwering, nadat ze voldoende voor de gek gehouden werden met angstbeelden, 24 uur per dag, en officieel nepnieuws verspreid door de overheid en de reguliere media.

De Russische ambassade in Engeland wil antwoord op 14 vragen mbt de vergiftiging van vader en dochter Skrypal.

bron / vertaling van: Moscow confronts London with 14 questions on ‘fabricated’ Skripal case - RT 31 maart 2018

De Russische ambassade in Londen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk een lijst met 14 vragen gestuurd met het verzoek gegevens over het onderzoek naar de zenuwvergiftiging van de voormalige dubbelagent Sergei Skripal en zijn dochter te onthullen.

De vragen, hieronder volledig weergegeven, bevatten de vraag om te verduidelijken of er in het VK ooit monsters zijn ontwikkeld van het zenuwgas А-234 (ook bekend als "Novichok"). De verklaring van de ambassade noemt het incident dat de recente diplomatieke crisis startte een 'verzonnen zaak tegen Rusland'.

Het departement van Clinton verbood internationale discussies over Novichock

Bron / vertaling van:  Clinton State Department Suppressed International 'Novichok' Discussions  
op moonofalabama, 31 maart 2018

Terwijl de laatste act van het 'Novichok'-drama, de bij het seizoen passende opstanding van de Skripals, plaatsvindt, komen enkele aanvullende details van de geschiedenis van' Novichok'-zenuwagenten aan het licht.

Details over 'Novichok' zenuwagenten werden gepubliceerd in een boek van Vil Mirzayanaov uit 2007, een Sovjetwetenschapper die asiel aanvroeg in de Verenigde Staten.

Na de publicatie onderdrukten de VS en het VK actief internationale discussies over het boek en de 'Novichok' chemische wapens. Documenten van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, gepubliceerd door Wikileaks, laten zien dat toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton haar diplomaten opdracht gaf om niet over Novichok te praten en de zaak op te lossen mocht het zich voordoen tijdens besprekingen over chemische wapenbeheersing.

Pages