Wereldwind – muziek en dans

Muziek en dans hebben een enorm belangrijke plaats als expressie, communicatie en belevingsmedium in het sociaal- maatschappelijke leven. De vormen en stijlen hebben zich in de diverse etnische groepen en culturen door de geschiedenis heen verschillend ontwikkeld, maar blijken universeel, en de hedendaagse uitwisseling en vermenging wordt wereldwijd gerespecteerd en geprezen.